TURVALLISUUS

Meille on tärkeää taata lapsille turvallinen ympäristö, jossa hän voi opetella sosiaalisia taitoja. Henkilökuntamme on pätevää ja ryhmäkokomme pieniä. Jokainen lapsi on meille kokonainen, vaikka hän olisi puolipäivähoidossa. Hoitajaa kohden meillä on korkeintaan 7 lasta.

KIELIKYLPY

Lapset oppivat ruotsinkielen luontevassa ympäristössä. Kielentajun kehittyessä jo päiväkodissa, on uusien kielten oppiminen tutkitusti helpompaa myös kouluikäisenä. Kielikylpy jatkuu luontevasti päiväkodista alakouluun.

HINTA

Päiväkotimme toimivat Espoossa Laajalahdessa ja Olarissa, ja päivähoitomaksumme on 310 € kuukaudessa. Voittoatavoittelemattomana yhdistyksenä ohjaamme kaikki varat lasten hyvinvointiin.

VANHEMMAN SANOMAA

”Olemme olleet tyytyväisiä valittuamme päiväkodiksemme Länsiväylän kielikylvyn. On hienoa, että lapsemme saavat mahdollisuuden oppia ja arvostaa toista kieltä toiminnan ja vuorovaikutuksen kautta päiväkotiarjessa.

Länsiväylän kielikylvyn henkilökunta on ammattitaitoista ja sydämellistä ja päiväkotiin on joka päivä mukava mennä. Ilmapiiri on luottamuksellinen, ja jokainen lapsi huomioidaan yksilönä.”

– Reetta, lapset 5v. & 3v.

”On hienoa jättää lapset päivittäin hoitopaikkaan, missä he viihtyvät erinomaisesti! Lukuisat retket ja kulttuurikokemukset ovat tarjonneet lapsille hienoja elämyksiä, joita muistellaan pitkään. Erityisesti olemme arvostaneet lämminhenkistä ja lapsille turvallista ilmapiiriä, missä lapsille opetetaan tärkeitä sosiaalisia taitoja. Myös esiopetus on ollut laadukasta ja yhteistyö hoitajien ja vanhempien välillä erittäin toimivaa.”

– Pekka, lapset 6v. ja 8v.

HAE PÄIVÄHOITOPAIKKAA

ESIKOULU

Lukuvuonna 2020-2021 meillä on virallinen esikoulu Laajalahdessa ja esikouluun rinnastettavaa kuusivuotistoimintaa Olarissa.

VISKARI

Olemme mukana Espoon kaupungin 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa myös lukuvuonna 2020-2021. Maksuton osuus on 20 tuntia viikossa, ja esikoulun tavoin täydentävälle päivähoidolle myönnetään yksityisen hoidon tukea.

AVOIN TYÖPAIKKA

Löydät meidät myös Facebookista