Hinnasto

Länsiväylän kielikylpypäiväkoteja ylläpitää voittoa tavoittelematon yhdistys, jossa hallinnollisesti toiminnasta vastaa lasten vanhemmista koostuva hallitus. Investoimme kaikki tuotot lapsiin. Tarjoamme sekä kokopäiväistä että osapäiväistä ja osaviikkoista päivähoitoa.

Päivähoitomaksut:

Hoitomaksu koostuu yksityisen hoidon tuesta, yksityisen hoidon tuen kuntalisästä sekä vanhempien maksamasta hoitomaksusta.

Mikäli perhe saa Kelan tulosidonnaista hoitolisää, myönnetty hoitolisä vähennetään kokonaisuudessaan vanhempien maksuosuudesta.

Yksityisen hoidon tuesta löytyy lisätietoa Kelan nettisivuilta. Tuen määrää voi arvioida Kelan laskurilla. Espoossa on käytössä myös yksityisen hoidon tuen sisaruslisä, joka on 145 euroa kuukaudessa, 1.8.2020 alkaen 144€/kk. Tätä maksetaan perheille, joilla on enemmän kuin yksi lapsi yksityisen hoidon tuella järjestetyssä varhaiskasvatuksessa.

Vuonna 2020 jää espoolaisen perheen maksettavaksi tukien jälkeen enintään seuraavat hoitomaksut, jos hoidossa on vain yksi lapsi:

  • Kokopäiväinen päivähoitomaksu: 310 € / kk.
  • Osapäiväinen päivähoito 4h/päivä 5 päivää viikossa klo 9-13 : 240 € /kk
  • Osaviikkoinen päivähoito 4päivää/viikko, 5h/päivä klo 8-13 : 240 € / kk
  • Virallinen esikoulu (4h/päivä) on perheelle maksuton.
  • Esikoulun täydentävä päivähoito: 240 € / kk

Jotta tilikaudelle ei kertyisi verotettavaa voittoa, hallitus voi päättää tilapäisistä päivähoitomaksujen alennuksista. Tilapäisten alennusten myötä toteutunut kokopäiväinen päivähoitomaksu vuonna 2017 oli 267 € / kk, eli hieman Espoon kunnallista korkeimman maksuluokan päivähoitomaksua alhaisempi.

Yhdistyksen säännöt